MEDYCYNA W PRAKTYCE
– PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI PIELĘGNIAREK
Z WYBRANYCH POWIATÓW MAŁOPOLSKI
Szanowni Państwo,

W dniu 11.10.2013 biuro projektu będzie czynne w godzinach 10:00 - 16:00.
W dniu 15.10.2013 biuro projektu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Państwo,


Podajemy informacje dotyczące najbliższych edycji kursów:

VII Ed Kursu „Szczepienia Ochronne” sierpień-wrzesień 2013 w Wadowicach
VIII Ed Kursu „RKO” wrzesień-październik 2013 w Brzesku
VII Ed Kursu „EKG” wrzesień-październik 2013 w Brzesku
VIII Ed Kursu „EKG” wrzesień-październik 2013 w Suchej-Beskidzkiej
VII Ed Kursu „Terapia bólu ostrego” wrzesień 2013 w Wadowicach

Zachęcamy do składania zgłoszeń!
Więcej informacji pod nr tel. 12-357-68-31


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Medycyna w praktyce – podwyższanie kwalifikacji pielęgniarek z wybranych powiatów Małopolski
o projekt szkoleniowy skierowany do pielęgniarek i pielęgniarzy z Małopolski zatrudnionych w powiatach: bocheńskim, brzeskim, miechowskim, oświęcimskim, suskim wadowickim lub wielickim

Projekt oferuje uczestnictwo w 4 rodzajach kursów specjalistycznych: 
1.  Wykonywanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego (EKG) 
2. Resuscytacja krążeniowo –oddechowa (RKO)
3. Szczepienia ochronne
4. Terapia bólu ostrego

Wszystkie kursy prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) oraz zatwierdzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (BO otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu, unormowane w rozporządzeniach ministra ds. zdrowia).

Organizatorami kursów są:

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie


oraz
Inspirations Media


Projekt będzie realizowany w terminie od 1 września 2012 roku do 31 października 2013 roku.

W ramach wsparcia dodatkowego projekt oferuje ponadto:
  • - opiekę kierowników kursów,
  • - opiekę Metodyka,
  • - opiekę podczas staży w oddziałach szpitalnych (opiekunowie staży),
  • - trenerów i wykładowców w doświadczeniem praktycznym teoretycznym,
  • - catering podczas zajęć teoretycznych (przerwy kawowe, obiad),
  • - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (teoretyczne i stażowe, do wysokości określonej w Regulaminie),
  • - podręczniki,
  • - materiały szkoleniowe (teczka konferencyjna, notes, długopis).

  • Każdy kurs w projekcie jest w 90% dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakwalifikowany Uczestnik wpłaca jedynie 10% wartości danego kursu.